Kennisbank > Kopen of huren? Wat is het verstandigst?

Vaak bepaalt de gewenste locatie al of je kunt kopen of huren. Als je een klein kantoor wil op een toplocatie zijn de koopmogelijkheden zeer beperkt. Dan ben je vaak al aangewezen om te gaan huren. Algemene regel is dat als je op zoek bent naar een ruimte van minder dan 400 m2 je het beste kan huren. Uitzonderingen hierop zijn echter altijd mogelijk.

Financieel plan
Maak daarom voordat je gaat beslissen een financieel plan. In dit plan kijk je enkele jaren vooruit. Je kunt kijken naar je omzet, de hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor een bedrijfsruimte en wat investeringen in andere gebieden mogelijk kunnen opbrengen. Als je denkt dat je meer geld kan verdienen met andere investeringen dan een kantoorruimte moet je zeker gaan huren. Ook moet je over genoeg eigen vermogen beschikken als je wilt gaan kopen. Gemiddeld moet je twintig procent van de koopsom zelf investeren. Kijk tevens naar de groeimogelijkheden om de gewenste locatie als je de wens hebt om groter te worden en de verwachte termijn dat je op dezelfde locatie wilt zitten. Stelregel is dat voor elk personeelslid tussen de 18 en 25 vierkante meter ruimte moet rekenen.

Investeringen
Een pad kopen kan een investering voor de toekomst zijn. Het is natuurlijk een grote stap maar het aflossen van de hypotheek is soms maandelijks goedkoper dan een pand huren. Voordeel is dat het pand dan echt van jou wordt en dus nog wat kan opbrengen bij een mogelijke verkoop. Dan ben je wel weer afhankelijk van de prijzen van ontroerend goed. Als je huurt lijk je ook flexibeler maar dat is niet altijd waar. Aan sommige huurcontracten zit je ook minimaal vijf jaar vast en daar kan je niet makkelijk aan onderuit komen.

Onderhoud
Als je een pand gekocht hebt, ben je onafhankelijker. Beslissingen over de bedrijfsruimte maak je helemaal zelf. Onderhoud in je kantoor moet je ook zelf doen. Als je huurt ben je vaak alleen verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. Dan kan je denken aan de inrichting en het binnenschilderwerk. Het buitenonderhoud (schilderwerk, daken, vloeren, fundering, muren) komt dan voor rekening van de verhuurder. Je kan hierover bij de huurovereenkomst afspraken maken.

TIP: kopen en huren combineren.
Jij koopt dan privé het pand en verhuurt dat aan je eigen bedrijf. Je krijgt dan huur van je bedrijf en daarmee voldoe je aan de rente en de aflossing. Alles wat overblijft is een privé-inkomstenbron. Als de waarde van het pand stijgt, is dat dus een toename van je eigen vermogen.

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen