• warning: Parameter 1 to deondernemersbalie_field() expected to be a reference, value given in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/includes/theme.inc on line 171.
  • warning: Parameter 1 to deondernemersbalie_field() expected to be a reference, value given in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/includes/theme.inc on line 171.

Nieuws > Verzekeren arbeidsongeschiktheid voor werkgever

Een ondernemer denkt vaak 'ik word niet ziek' en 'dat overkomt mij niet'. En daarnaast vindt hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet zo nodig. Slechts 47% van de ondernemers heeft een AOV.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een ondernemer zelf de risico's en kosten tegen elkaar afwegen. Er is keuze uit vele dekkingsvarianten, de uitkeringsduur, de eigen risicotermijn en eindleeftijd. Hierdoor is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering zeer flexibel en is vrijwel elk risico te accepteren. Daarbij geldt dat bij iedere keuze wel dezelfde zekerheid wordt geboden:

WAZ Vangnet
Het Verbond van Verzekeraars is op 1 november 2008 een campagne gestart om ondernemers op de risico's van arbeidsongeschiktheid te wijzen. Ondernemers die, om welke reden dan ook, geen reguliere Arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten, komen in aanmerking voor de WAZ Vangnetregeling. Deze ondernemers kunnen bij de maatschappij waar zij als eerste worden afgewezen voor een reguliere AOV een aanvraag voor de WAZ Vangnetregeling indienen.

De overheid is overigens de groep startende ondernemers al tegemoet gekomen, door de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van de Ziektewet en/of WIA te verruimen. De aanmeldtermijn voor deze regeling is medio 2008 opgerekt van 28 dagen naar 13 weken. Voor de ondernemers met een ‘vlekje’ is deze mogelijkheid van belang, omdat bij het vrijwillig voortzetten van de werknemersverzekeringen er geen medische selectie plaatsvindt.

Voor meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering neem contact op met De OndernemersBalie.

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Log nu in of word abonnee om reacties te kunnen geven op nieuwsartikelen op de OndernemersBalie.

Reactie van redactie op 27 April, 2009 - 15:59.

Test comment