Kennisbank > Werving en selectie

Indien u op enig moment een personeelslid wilt aannemen staan u een aantal mogelijkheden ter beschikking. Via bekenden, iemand die u reeds op het oog heeft, werving via diverse media of via uitzendbureau's kunt u personeel betrekken. De keuze waar u in eerste instantie voor staat is of de vacature tijdelijk of permanent is.

Daarnaast kunt u via een uitzendbureau iemand eerst uitproberen, al zal die zogenaamde proefperiode voor wat betreft wetgeving niets uithalen. In de eerste plaats heeft u geen recht meer op een proefperiode na de uitzendperiode, indien die voldoende lang (vaak één maand) was. Daarnaast geldt de uitzendperiode als eerste arbeidsovereenkomst tussen u en een werknemer. Dat betekent volgens de Flexwet dat u na nóg drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met dezelfde werknemer automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bent aangegaan met de desbetreffende werknemer.

Functieprofiel
Wie of wat zoekt u eigenlijk? Beschrijf eerst de zogenaamde TBV (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de functie waarvoor u iemand zoekt. Daaruit volgen dan de functie-inhoud en de functie-eisen, op basis waarvan u gericht iemand kunt gaan zoeken.

Een vervolg op de beschrijving van een functie is een onderzoek naar de beloning van een vergelijkbare functie op de arbeidsmarkt. U doet er verstandig aan dit soort zaken in de eerste plaats goed uit te zoeken en daarna vast te leggen in een personeelshandboek.

Selectie
Na ontvangst van brieven en cv's heeft u de nodige kandidaten geselecteerd voor een gesprek. Die gesprekken dient u tot in de puntjes voor te bereiden, zodat u precies weet bij welke kandidaat u zekere sterke en zwakke punten verwacht. Indien u het vermoeden heeft dat een cv op onderdelen niet klopt, dan kunt u overwegen dat na te gaan bij opgegeven referenties. Die worden naast de rode lijn van de vacature en het feit of iemand in het team past, de kern van het gesprek. Vergeet geen aantekeningen te maken tijdens het gesprek.

Vraag uzelf af of u bij selectie wellicht gebruik kunt maken van een oudere werknemer, omdat deze veelal ervaring hebben die jongeren nog niet hebben. Zonder er rechtstreeks om te vragen, dient u ervoor te waken dat u geen kostenpost van twee jaar in huis haalt vanwege ziekte. Met verschillende indirecte vragen en de juiste vragen over 'vreemde' punten in een cv, heeft u al vrij vlot een redelijk beeld, echter nooit volledige zekerheid. Overweeg daarom eventueel een verzuimverzekering.

Ga na een eerste gesprek een vervolgronde in met maximaal drie kandidaten waarvan u denkt dat zij het beste aansluiten bij bedrijf en vacature. Vaak zult u tijdens een vervolggesprek dat goed door u is voorbereid, toch nog tot een ander inzicht kunnen komen. Na selectie volgt het overeenkomen van het salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en de overige bepalingen van de arbeidsovereenkomst.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen