Kennisbank > Wat gebeurt er met het spaarloon?

De spaarloonregeling blijft in de huidige vorm bestaan. Vanaf 1 januari 2006 kunt u jaarlijks kiezen aan welke regeling u wilt deelnemen: spaarloon- of levensloopregeling. U kunt niet gelijktijdig in beide regelingen geld inleggen. Wel kunt u in één kalenderjaar uit beide regelingen geld opnemen.

De regelingen hebben een verschillend karakter. Bij de spaarloonregeling spaart u niet voor een bepaald doel. U kunt het geld overal voor gebruiken. Het tegoed van de levensloopregeling mag alleen worden gebruikt om verlof te financieren. Maar u mag in de levensloopregeling méér geld sparen dan bij de spaarloonregeling.

Omdat uw situatie en uw persoonlijke voorkeur kunnen veranderen, mag u jaarlijks van regeling wisselen.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen