Kennisbank > Wat is een stamrechtovereenkomst?

Een stamrechtovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer bij dienstverbandbeëindiging, waarin de werknemer een schadeloosstelling wordt toegekend.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen