Kennisbank > Wat is de AOW?

De AOW is er voor iedereen van 65 jaar en ouder. Oftewel de Algemene Ouderdomswet (AOW) voorziet alle inwoners van Nederland van 65 jaar en ouder van een basisinkomen. Het is daarbij niet van belang of iemand heeft gewerkt. Het is zelfs niet van belang of iemand AOW-premie heeft betaald.

Wat wél belangrijk is, is of de persoon in Nederland woont of werkt. In principe bouwt iemand die in Nederland woont of werkt tussen zijn vijftiende en 65e elk jaar twee procent op van het recht op een AOW-uitkering. Na vijftig jaar is er dus een volledig recht.

U bouwt dus recht op AOW op als u:

* tussen 15 en 65 jaar bent;
* in Nederland woont;
* in het buitenland woont, maar in Nederland werkt en loonbelasting betaalt.

Ten overvloede: nationaliteit is niet van belang.
Er zijn twee eenvoudige regels die vastleggen wanneer u geen AOW opbouwt.
U bouwt geen recht op AOW op als u:

* in het buitenland woont en niet in Nederland werkt;
* in Nederland woont, maar werkt in het buitenland.

Dus als een tijdelijk in het buitenland woont en werkt bouwt u minder rechten op voor de oudedagsvoorziening die u van de Nederlandse staat krijgt. U krijgt dan ook na uw 65ste minder uitgekeerd.

Voorbeeld: minder AOW na tijdelijk wonen en werken in het buitenland.

Etiënne Persoon (44) is ondernemer met een eigen import- en exportzaak. Voorheen heeft hij als werknemer tien jaar in de Verenigde Arabische Emiraten gewerkt. Daardoor mist hij tien jaar opbouw en dus tien maal twee procent van de AOW-uitkering.

Wat kunt u doen als u geen rechten opbouwt? Hoe kunt u AOW opbouwen terwijl u in principe niet verzekerd bent? Gaat u naar het buitenland en bent u niet verzekerd voor de AOW?

In deze situatie kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag indien voor het vrijwillig betalen van premie. Dit houdt in dat u keurig uw premies blijft voldoen zolang u in het buitenland bent. Eventueel kunt u zelfs ná terugkomst in Nederland verloren AOW-jaren ’inkopen’. De vraag is alleen of dat verstandig is. U weet namelijk niet waarvoor u betaalt. De premie is immers niet gekoppeld aan een uitkering, maar uitsluitend aan een récht op uitkering. Er is geen financieel verband tussen premie en uitkering. In een dergelijk geval kunt u beter aan een individuele regeling betalen, zoals een lijfrente of een beleggingsrekening. Er is dan wel een samenhang tussen wat u betaalt en wat u krijgt.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen