Kennisbank > Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling) spreken werkgever en werknemer af wat de hoogte van de premie is die voor pensioen wordt aangewend. Vaak mag de werknemer dit beleggen. Op de pensioendatum levert dit een pensioenkapitaal op dat afhangt van beleggingsrendementen. Voor dit kapitaal kunnen dan pensioenuitkeringen worden aangekocht. Vanuit de werkgever bekeken is dit een prima instrument om een pensioen te bieden en tegelijk de bedrijfskosten te beheersen. Voor de werknemer staat de hoogte van het kapitaal en wat voor een pensioenuitkering ervoor aangekocht kan worden nog niet vast.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen