Kennisbank > Kunt u zelf bepalen wanneer u met verlof gaat?

U heeft geen wettelijk recht op het opnemen van het verlof. Dat kan alleen met toestemming van uw werkgever.

Dat geldt niet voor verlofvormen waar u volgens de wet recht op heeft, zoals het ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen