Kennisbank > Kapitaalovereenkomst

Bij een kapitaalovereenkomst spreken werkgever en werknemer af dat er op pensioendatum een bepaald kapitaal zal zijn opgebouwd waarvoor er dan een pensioenuitkering kan worden aangekocht. De hoogte van uw kapitaal staat dus wel al vast, maar wat voor een pensioenuitkering u ervoor kan aankopen nog niet.

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen