Kennisbank > Kabinet: uitkeringen na twee jaar ziekte krijgen dezelfde grondslag

Iemand die na twee jaar ziekte een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid krijgt, krijgt die voortaan op basis van dezelfde grondslag. Beide uitkeringen gaan straks uit van het loon dat de werknemer verdiende een jaar voor de eerste ziektedag. Nu is dat voor beide situaties verschillend. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijziging geldt zodra de regeling van kracht wordt alleen voor nieuwe gevallen.

Werknemers die na twee jaar ziekte niet hersteld zijn, krijgen ofwel een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering ofwel een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WW-uitkering gaat nu uit van het inkomen in het jaar voor de uitkering begint. Bij de WIA is dat anders: daar geldt het inkomen in het jaar voor de eerste ziektedag. Hetzelfde jaar als startpunt nemen kan gevolgen hebben voor de toekomstige WW-uitkeringen. Dat doet zich voor als het loon in de eerste twee ziektejaren meer stijgt dan de jaarlijkse aanpassing van de uitkering. De uitkering kan dan lager zijn dan met de huidige regeling het geval zou zijn.

Het gelijktrekken leidt ook tot minder administratieve lasten voor werkgevers en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wijziging van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen voor advies aan de Raad van State wordt gezonden.

Bron: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 oktober 2007

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen