Kennisbank > Ik heb een vraag over de nulurencontract. Ik werk naast school nog bij de Subway al meer dan 2 jaar en ik heb een nulurencontrac

Het bijstaan van werkenemers in arbeidsconflicten is niet onze taak. Ik adviseer u contact op te nemen met bijvoorbeeld de rechtswinkel.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen