Kennisbank > Ik heb 1 vraag over het nul-urencontract.Bij artikel 6 staat, dat er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden ge

Het is altijd aan te raden om een schriftelijkeovereenkomst aan te gaan. U zou kunnen beslissen om een contract voor een jaar op te maken, hierdoor kunt u binnen het jaar de kracht gewoon oproepen zonder dat hier iedere keer een aparte overeenkomst voor moet worden gemaakt.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen