Kennisbank > Hoeveel mag u sparen?

Per jaar kunt u maximaal 12 procent sparen van het brutoloon dat u in dat jaar verdient. In totaal mag u sparen tot maximaal 210% van uw bruto jaarloon.

Rekenvoorbeelden:

- Na 2 jaar 12 procent van uw brutoloon sparen kunt u drie maanden verlof financieren tegen 100% van het salaris.

- Als u tijdens uw verlof genoegen neemt met 70% van uw inkomen, kunt u na bijna 6 jaar sparen 52 weken verlof financieren.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen