Kennisbank > Hoeveel geld mag u opnemen?

Het opgenomen bedrag mag niet meer zijn dan het maandloon dat u direct voorafgaand aan de verlofperiode ontving. U moet daarbij ook rekening houden met een eventuele loondoorbetaling door de werkgever.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen