Kennisbank > Is het slim om mijn bedrijf bij een verzekeraar te verzekeren in plaats van bij het UWV voor het zogenaamde eigenrisicodragersch

Voor een bedrijf zonder instroom in het verleden in de WIA of WAO is het zeker voor kleine werkgevers (loonsom tot 730.000 euro) altijd beter en goedkoper om bij het UWV weg te gaan. Voor grote werkgevers en voor werkgevers met "vervuiling" moet hier nader onderzoek worden gedaan.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen