Kennisbank > Heeft u informatie over hoe een overnamesom wordt berekend? Op basis van welke criteria? etc.

Helaas bestaat er geen eenduidige methode voor deze berekening. Dit is ondermeer namelijk afhankelijk van de branche waarin u actief bent.
Een gebruikte methode is de zogenaamde "discounted cashflow methode" Hierin worden toekomstige winsten (inkomensstromen) contant gemaakt waarbij er vaak een periode van 10 jaar wordt gehanteerd. Rente en risico afslag van afahankelijk van de branche.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen