Kennisbank > Heeft iemand een voorbeeld van een leningovereenkomst tussen een DGA en zijn BV waarbij een hypothecaire inschrijving op het woo

Helaas kunnen wij u hier niet aan helpen. Het is wellicht gemakkelijker om uw prive akte te kopieren en aan te passen voor de BV lening.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen