Kennisbank > Hallo,Ik heb een VOF in de taxibranch vanaf 2007. Door vertrek van één van de vennoten moet ik de ondernemersvergunning laten

Helaas kunnen wij u niet aan deze speciale afstandsverklaring helpen.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen