Employee Benefits


		
		

Is het slim om mijn bedrijf bij een verzekeraar te verzekeren in plaats van bij het UWV voor het zogenaamde eigenrisicodragersch

Voor een bedrijf zonder instroom in het verleden in de WIA of WAO is het zeker voor kleine werkgevers (loonsom tot 730.000 euro) altijd beter en goedkoper om bij het UWV weg te…


		
		

Wat gebeurt er met het verlofsparen?

De verlofspaarregeling gaat op in de nieuwe levensloopregeling. De bestaande tegoeden op de verlofspaarregeling worden aangemerkt als gespaarde levenslooptegoeden.

Vanaf…


		
		

Wat gebeurt er met het spaarloon?

De spaarloonregeling blijft in de huidige vorm bestaan. Vanaf 1 januari 2006 kunt u jaarlijks kiezen aan welke regeling u wilt deelnemen: spaarloon- of levensloopregeling. U…


		
		

Waarom wordt de aparte verlofspaarregeling afgeschaft?

De bestaande verlofspaarregeling bleek in de praktijk een aantal nadelen te hebben. Daardoor maakten er minder mensen gebruik van dan de bedoeling was.


		
		

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling) spreken werkgever en werknemer af wat de hoogte van de premie is die voor pensioen wordt aangewend. Vaak mag de…


		
		

Kapitaalovereenkomst

Bij een kapitaalovereenkomst spreken werkgever en werknemer af dat er op pensioendatum een bepaald kapitaal zal zijn opgebouwd waarvoor er dan een pensioenuitkering kan worden…


		
		

Hoeveel mag u sparen?

Per jaar kunt u maximaal 12 procent sparen van het brutoloon dat u in dat jaar verdient. In totaal mag u sparen tot maximaal 210% van uw bruto…


		
		

Hoeveel geld mag u opnemen?

Het opgenomen bedrag mag niet meer zijn dan het maandloon dat u direct voorafgaand aan de verlofperiode ontving. U moet daarbij ook rekening houden met een eventuele…


		
		

Hoe zit het met de belasting- en premieheffing?

U mag per jaar maximaal 12% van uw brutoloon belastingvrij sparen. Over de inleg in de levensloopregeling wordt geen loonbelasting geheven. De loonbelasting en…

warning: Creating default object from empty value in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1419.

Laatst toegevoegde vragen

Inhoud syndiceren