Kennisbank > Beste Meneer/Mevrouw,Ik ben bezig met uw formulier voor een overeenkomt van geldlening.Bij deze geldlening worden 2 auto's

Bij artikel 8 van de overeenkomst kunt u deze zekerheidsstelling opnemen. Ik zou de kentekens vewrmelden en een kopie van deel 1 aanhechten aan de overeenkomst.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen