Kennisbank > Graag willen wij een nieuw bedrijf opstarten, een stichting wel te verstaan, alleen hebben we om te begin

Dit is te algemeen om te beantwoorden. Start u van uit bijvoorbeeld een uitkeringssituatie dan bestaan er mogelijkheden om met behoud van de uitkering te gaan werken. Of u recht op subsidie zou hebben staat los van het feit of u het bedrijf start als stichting.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen