Arbowetgeving en reïntegratie


		
		

WGA-eigen risicodragen: werkgevers laten geld liggen

Binnenkort is het weer zover. Werkgevers kunnen dan opnieuw kiezen om binnen de financiële prikkels van de WIA eigen risicodrager te worden voor de WGA. Dit houdt in dat niet…


		
		

Werkgevers betalen bij UWV vanaf 2008 gelijke WAO-premie

Vanaf 1 januari 2008 betalen alle werkgevers die verzekerd zijn bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een gelijke premie voor de lopende WAO-uitkeringen…


		
		

Welke criteria zijn er van toepassing op arbeidsongeschiktheidverzekeringen?

De drie gangbare zijn

1. Beroepsarbeidsongeschiktheid
2. Passende arbeid
3. Gangbare arbeid

Wat is Beroepsarbeidsongeschiktheid?


		
		

Uitkering volledig arbeidsongeschikte WAO'ers op 1 juli 2007 naar 75 procent

De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikte WAO'ers gaan op 1 juli 2007 omhoog van 70 procent naar 75 procent.
Deze verhoging geldt ook voor volledig…


		
		

Nu ook inzicht in het concrete arbeidsongeschiktheidspercentage?

Werkgevers vollediger geïnformeerd over WIA-beschikking
Tot voor kort werd u als werkgever in de WIA-beschikking alleen geïnformeerd over de…


		
		

Minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen door langere loondoorbetaling bij ziekte

De langere loondoorbetaling bij ziekte heeft er mede toe geleid dat het aantal aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is gedaald en het ziekteverzuim op een laag…


		
		

Meer samenwerking binnen het UWV noodzakelijk

Managers bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) hebben nauwelijks greep op artsen die beoordelen of iemand recht heeft op een…


		
		

Kabinet past regels aan ter uitwerking van WAO-afspraken coalitieakkoord

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een aanpassing van de WAO-regels. De wijzigingen zijn in april 2007 al…

warning: Creating default object from empty value in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1419.

Laatst toegevoegde vragen

Inhoud syndiceren