Aanbieding > Digitale arbodienst Salude Arbo

salude-arbo_banner_page

Salude Arbo is een Arbodienst mèt heel veel kennis van zaken, mèt ervaren en deskundige professionals en mèt gevoel voor de problemen waar een werkgever dezer dagen mee kampt. Een dienstverlener echter zonder hoogdravende woorden, zonder lange wachttijden en zonder hoge kosten. Kortom een Arbodienst van deze tijd. Gewoon doen wat je belooft zonder poespas.

Salude Arbo is onderdeel van de Salude Groep. De Salude Groep werkt al meer dan 10 jaar aan professionele begeleiding en re-integratie voor zieke werknemers, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en werkzoekenden. Artsen, arbeidsdeskundigen, fysiotherapeuten, psychologen, jobhunters, loopbaanbegeleiders werken samen voor slechts één doel. Mensen weer een zinvolle arbeidsomgeving bezorgen.

Visie
Ziekteverzuim is een gegeven waar alle werkgevers in Nederland vroeger of later mee te maken krijgen. De kosten die daarmee gepaard gaan kunnen hoog oplopen. In de visie van Salude Arbo is verzuim niet los te zien van goede arbeidsomstandigheden, goed personeelsbeleid en van functioneren van een medewerker. Verzuim is en blijft daarmee een probleem van werkgever én werknemer. Salude Arbo kan met gerichte adviezen helpen langdurig verzuim te beperken door interventies aan te bieden, ander werk te (helpen) zoeken, werkinhoud te veranderen. Altijd in opdracht en in het belang van werkgever én werknemer.

Automatisering
Salude Arbo kent geen grote administratieve unit. Communicatie verloopt via het net. In dit systeem kan worden ziek- en hersteld gemeld en kunnen verrichtingen worden aangevraagd en soms on-line worden ingepland bij de bedrijfsarts. Ook vraagstellingen en rapportages van de bedrijfsarts kunnen worden ingezien. Uiteraard blijft de medische kaart afgeschermd voor niet-medici.

Afspraak is afspraak
Salude Arbo houdt er van om duidelijk te zijn. We doen wat we beloven. Zo wordt een spreekuur altijd binnen 24 uur gepland en binnen 7 werkdagen uitgevoerd. Beantwoorden van mails en telefoontjes is uiteraard binnen 24 uur en rapporteren binnen 48 uur.

Expertise
Medewerkers van Salude zijn werkzaam op meerdere velden binnen de sociale zekerheid. De expertise die daar wordt opgebouwd staat ook ten dienste van andere klanten. Zo adviseert Salude werkgevers bij re-integratie om geen boetes van UWV opgelegd te krijgen. Artsen van Salude kennen de criteria om wel of geen uitkering te krijgen en zijn ook ingevoerd in verzekeringstechnische aspecten.

Modulaire opbouw dienstverlening Ondernemersbalie

Ten behoeve van de Ondernemersbalie biedt Salude Arbo de navolgende producten aan:

Naam Omschrijving Tarief
Verrichtingenpakket Aansluiting middels verzuimregistratie-systeem en aanvragen van verrichtingen € 7,50 per medewerker per jaar, verrichtingen op stuksbasis
Abonnement Compleet Poortwachterproof pakket met alle noodzakelijke activiteiten € 92,- per medewerker per jaar.
Part-timers < 24 uur : € 54,-
Adviesdiensten Risico Inventarisaties & Evaluaties,
Werkplekonderzoeken, Periodiek Medisch Onderzoek
Offertebasis
Keuringen Rijbewijs, Taxi, Bus, Aanstellingskeuring Zie website www.salude-arbo.nl

Aansluiting geschiedt via www.ziektewet.nl of via de locale balie bij u in de buurt.

Voor de meldingen maakt de klant gebruik van de internetsite. Na ondertekening en bekendmaking password, moet de klant zelf de NAW-gegevens van de medewerkers in het systeem (laten) invoeren.

Het abonnementspakket omvat de volgende diensten:

Product Wanneer
Registratie verzuimmelding 1e dag in systeem
Huisbezoek verzuimrapporteur Uiterlijk 3e dag op aangeven opdrachtgever/onderneming
Max 10 % van het aantal meldingen
Telefonisch consult verzuimconsulent Uiterlijk dag 5
Eerste spreekuur bedrijfsarts Uiterlijk week 3
Interventiebeoordeling Week 3
Opstellen probleemanalyse inclusief spreekuurcontacten Week 6
Arbeidsdeskundige beoordeling Week 13
Multidisciplinair overleg Week 13
Ondersteuning evaluatiemoment Eind 1e jaar
Opstellen re-integratieverslag Week 85
Bewaking poortwachtermomenten Ja
Terugkoppeling acties aan werkgever binnen 48 uur Ja

Daarnaast verzorgt Salude Arbo binnen dit pakket alle noodzakelijke diensten om te komen tot een normale verzuimbegeleiding en eventuele aanvraag WIA.

Van belang daarbij te vermelden:

 • Alle noodzakelijk geachte spreekuren in 1e / 2e ziektejaar;
 • Communicatie met en inzet van re-integratiebedrijf indien aan de orde;
 • Opvragen medische informatie indien noodzakelijk (kosten van de informatie worden doorbelast)
 • Jaarlijks overleg over Arbobeleid en verzuimbegeleiding indien gewenst;
 • Attenderen op mogelijkheden van verhaal;
 • Online actuele verzuiminformatie.
 • Bezoek nu onze website:
  www.salude-arbo.nl

  • : Function split() is deprecated in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.
  • : Function split() is deprecated in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/modules/filter/filter.module on line 1206.