WOSM

WOSM is de grootste landelijk opererende en onafhankelijke specialist op het gebied van prevetie, arbobeleid, ziekteverzuim en re-integratie. Wij werken aan het voorkomen en terugdringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met succes. Omdat we behalve bedrijfsartsen ook verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en arbo-adviseurs in huis hebben, pakken wij problemen van verschillende kanten aan. Wij werken aan structurele verbeteringen: denken, doen, veranderen. Dat is ons motto.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn onder andere rijksoverheid, gemeenten, werkgevers, werknemers, Arbo-diensten, re-integratiediensten, UWV en verzekeraars. Als onafhankelijke re-integratiespecialist is WOSM in staat om over grenzen heen te kijken. Onze opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat wij ons inzetten voor hun belangen. Wij werken daarvoor ook samen met uitvoeringsinstanties en re-integratiebedrijven.

WOSM professionals

Bij WOSM werken geregistreerde medische, arbeidsdeskundige en arbo-professionals. Gedreven mensen die weten waarover ze praten. En vooral: professionals die goed kunnen luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers. Bovendien besteden onze medewerkers 10% van hun werktijd aan ontwikkeling en opleiding. Dat is goed voor onze medewerkers zelf, maar ook voor onze opdrachtgevers. Zo blijven onze mensen alert op ontwikkelingen in de maatschappij. Om binding te houden met de praktijk zijn onze medewerkers bovendien lid van organisaties die de kwaliteit van ons werk bevorderen. WOSM zelf is actief in beroepverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, de Nederlandse Vereniging van Arbeid- en bedrijfsgeneeskundigen en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

Producten en diensten van Topkwaliteit

Als koploper in sociaal-medische dienstverlening hebben we een reputatie hoog te houden. Dat betekent dat we voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten houden. Maar ook dat onze producten en diensten constant worden aangepast aan de ontwikkelingen in de maatschappij en aan de wensen en behoeften van onze klanten. Zo beschikken wij altijd over een actueel en breed pakket van producten en diensten.